Polska wodorowym zagłębiem. Nasza produkcja umożliwiłaby zasilenie 5 mln aut

Za 14 proc. europejskiej produkcji wodoru odpowiada Polska. Moglibyśmy być zagłębiem ogniw wodorowych, które posłużyłyby do napędzania zeroemisyjnych aut. Największe nadzieje na powstanie polskiej doliny elektromobilności pokładane są w Dolnym Śląsku.