Hej, Wykopki. Przepraszam za…

Hej, Wykopki.

Przepraszam za sposób pisania i możliwy brak przejrzystości.

Postanowiłam zapoznać Was z: podziałem silników spalinowych, może zachęcicie mnie do głębszych analiz innych części mechanicznych samochodu. 😀

Za wytknięcie błędów z moich notatek i książki, dziękuję. Błędy proszę podpierać argumentem najlepiej z odnośnikiem gdzie można dowiedzieć się więcej, nie bazuję na bzdetach, bo ktoś, coś powiedział.

PODZIAŁ SILNIKÓW SPALINOWYCH

Podział ze względu na Miejsce tworzenia mieszanki i zapłonu:
1) Silnik z obiegiem Ottona – Silnik z zapłonem z obcego źródła
Zewnętrzne lub wewnętrzne tworzenie mieszanki
Zmieszanie paliwa z powietrzem może być przeprowadzone na zewnątrz lub wewnątrz cylindra. Spalanie mieszanki paliwa z powietrzem odbywa się przy stałej objętości.
Zapłon z obcego źródła
Spalanie sprężonej mieszanki następuje w wyniku sterowanego w funkcji czasu zapłonu.

VGaźnikowe silniki z zapłonem iskrowym
– Ciepłe paliwo zostaje w gaźniku zmieszane z powietrzem poza cylindrem.
Silniki Otto z wtryskiem paliwa
– Z wtryskiem do rury ssącej – ciekłe paliwo zostaje wtryśnięte do kanału ssącego.
– Z wtryskiem bezpośrednim – ciekłe paliwo zostaje wtryśnięte i rozpylone do cylindra.
Gazowe silniki o obiegu Otto
– Gazowe paliwo mieszane jest z powietrzem w kanale ssącym.

2) Silnika Diesla – Samozapłon
Wewnętrzne tworzenie mieszanki
Mieszanka paliwa z powietrzem odbywa się wewnątrz cylindra. Spalanie sprężonej mieszanki paliwa i powietrza odbywa się pod stałym ciśnieniem.
Samozapłon
W końcowej fazie suwu sprężenia wtryśnięte paliwo zapala się od gorącego powietrza, które w zasadniczej części zostaje podgrzane do temperatury samozapłonu w wyniku jego sprężenia.

Wtrysk bezpośredni
– Paliwo zostaje bezpośrednio wtryśnięte do niedzielonej przestrzeni spalania.
Wtrysk pośredni – do dzielonej przestrzeni spalani (komora wstępna)
– Z komorą wstępną – Paliwo zostaje wtryśnięte do komory wstępnej, będącej częścią przestrzeni spalania, którą z cylindrem łączy jeden lub wiele ciasnych otworów.
– Z komorą wirową – Paliwo zostaje wtryśnięte do komory wirowej, będącej częścią przestrzeni spalania, którą z cylindrem łączy duży otwór.

Podział ze względu na: Proces roboczy:
1) Silnik czterosuwowy – jeden cykl roboczy obejmuje dwa obroty wału korbowego, co odpowiada 4skokon tłoka.
2) Silnik dwusuwowy – jeden cykl roboczy obejmuje jeden obrót wału korbowego, co odpowiada 2skokom tłoka.

Podział ze względu na Ładowanie:
1) Silnik wolnossący – Mieszanina paliwa z powietrzem lub samo powietrze jest zasysane w wyniku ruchu tłoka. (Silniki gaźnikowe, Silniki z wtryskiem paliwa)
2) Silnik z doładowaniem – Powietrze zostaje całkowicie lub częściowo zagęszczone poza cylindrem. (Doładowanie dynamiczne np.: wykorzystanie rezonansu słupa gazu – nadal nie wiem, co to jest i czym to się je oraz doładowanie obce np.: doładowanie turbosprężarką zasilanie gazami spalinowymi)

Podział ze względu na Sterowanie:
1) Silnik ze sterowaniem górnym ze względu budowę i sposób zamykania zaworów a) wałek rozrządu w głowicy; b) zawory w głowicy; c) górny wałek rozrządu na głowicy; d) podwójny wałek rozrządu na głowicy
Ruch zamykający zawory następuje podczas ruchu tłoka od DMP do GMP. Nie uwzględnia się położenie wałka rozrządu. Silniki ze sterowaniem górnym mają wiszące zawory.
2) Silnik ze sterowaniem dolnym
Ruch zamykający zawory następuje podczas ruchu tłoka od GMP do DMP. Nie uwzględnia się położenie wałka rozrządu. Silniki ze sterowaniem dolnym mają stojące zawory.

GMP – „górne martwe położenie” tłoka, czyli skrajne górne położenie tłoka w cylindrze odpowiadające najmniejszej objętości przestrzeni roboczej.
DMP – „dolne martwe położenie” tłoka, czyli skrajne dolne położenie tłoka w cylindrze odpowiadające największej objętości przestrzeni roboczej również DZP – dolne zwrotne położenie. W tym momencie kończy się zasysanie a zaczyna się sprężanie powietrza, albo kończy się suw pracy a zaczyna się wydalanie spalin w zależności od tego, w jakim cyklu roboczym jest silnik.

Podział ze względu na Ruch tłoku:
1) Silnik o posuwistym-zwrotnym ruchu tłoka – tłok wykonuje ruch posuwisto-zwrotny po linii prostej (silnik z: ZI i ZS)
2) Silnik z tłokiem wirującym – tłok wykonuje ruch wirujący (silnik Wankla)

Podział ze względu na Kierunek obrotów
1) Silniki prawoobrotowe – Wał korbowy silnika obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony przeciwległej od wyjścia napędu.
2) Silniki lewoobrotowe – Wał korbowy silnika obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, patrząc od strony przeciwległej od wyjścia napędu.

Podział ze względu na Chłodzenie: (nie rozumiem, dlaczego podali chłodzenie, bo jest stosowane jedno i drugie)
1) Chłodzenie powietrzem (chłodzenie bezpośrednie) – ciepło, jakie należy odprowadzić, przekazywane jest bezpośrednio do otaczającego powietrza – chłodzenie dmuchawą lub strumieniem powietrza powstającym w czasie jazdy.
2) Chłodzenie cieczą (chodzenie pośrednie) – ciepło, jakie należy odprowadzić, odbierane jest przez ciecz, która transportuje je poza silnik i przekazuje do otaczającego powietrza – ciecz w obiegu wymuszonym pompą lub chłodzenie termosyfonowe (obieg samoczynny)

Podział ze względu na Układ cylindrów:
1) R – układ rzędowy wszystkie cylindry są usytuowane w jednym rzędzie
2) V – układ cylindrów w dwóch rzędach, pod kątem 60° i 90°
3) VR – układ, w którym cylindry są ułożone w dwóch przesuniętych względem siebie rzędach pod kątem około 15° CECHY: niewielka szerokość silnika, krótki silnik, zawężony korbowód
4) V-VR – kombinacja V i VR
5) W – układ trzech rzędów cylindrów są ułożone w kształcie litery W (nieprodukowane seryjnie)
6) B – typ bokser – Cylindry znajdują się naprzeciwko siebie, moc przekazywana przez jeden wał korbowy.

Podział ze względu na Miejsce wbudowania silnika:
1) Silnik z przodu pojazdu
2) Silnik umieszczony centralnie
3) Silnik z tyłu pojazdu
4) Silnik podpodłogowy

Jak się podobał taki suchy podział, bez obrazków dla osób, które coś tam już wiedzą – czym to się rozkręca, o czym ja klepie i mogą sobie to wyobrazić, sprawdzić u wujka google, to później chciałam napisać o mechanizmie korbowym i przejść do napędu wałka rozrządu. Tak, wiem napisałam rzeczy dość oczywiste i wszystkim dobrze znane, takie przypomnienie.

Zasiliłam się: Poradnik techniki samochodowej wyd REA (i stare notatki, też były w użyciu)
#silnik #mechanikasamochodowa #logikaniebieskichpaskow #logikarozowychpaskow #samochody #mechanika #poradnik #hobby #technikasamochodowa