Crash test samolotu…

Crash test samolotu pasażerskiego w celach badawczych od NASA, 1984.

Artykuł i galeria

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #lotnictwo #samochody #myrmekochoria